Bakonyi Beáta klinikai szakpszichológus - Bánsági Péter matematikus mérnök
levélcím: Bánsági Péter, 2093 Budajenõ, Nádas u. 1.
tel / fax./üzenetrögzítõ: 06-26 371-156
mobil (Péter): 06-20-348-8135
email: info@bansagi.hu


Tájékoztató Windows op. rendszerre írt pszichológiai szoftvereinkrõl

A magyar pszichológia neves személyiségeinek támogatásával és aktív közremûködésével szeretnénk gazdagítani a pszichológiai tesztirodalmat néhány tesztfeldolgozó alkalmazással. Szoftvereink a számítástechnika legújabb eredményeit követve állandó fejlesztés alatt állnak, vevõinknek 10 év korlátlan garanciát és programfrissítést biztosítunk.


MMPI (szakértõk: dr. Szakács Ferenc és dr. Pressing Lajos) ára: bruttó 75 000 Ft
A magyar standard alapján feldolgozhatja MMPI vizsgálatait, de magát a vizsgálatot is rábízhatja a gépre. A megválaszolatlan kérdések miatt értékelhetetlen vizsgálatot rögtön kiegészítheti egy utóteszttel, amikor a számítógép mellett ülve a megválaszolatlanul hagyott kérdések eldöntésére rábeszélheti a vizsgált személyt. A vizsgálatot félbeszakíthatja és késõbb bármikor folytathatja. A 86 klinikai skála mellett az összes differenciál-diagnosztikai indexet is megkapja, végül a program dr. Szakács Ferenc könyve alapján részletes szöveges értelmezést is ad.
MAWI (szakértõ: dr. Szakács Ferenc) ára: bruttó 60 000 Ft
A nyerspontokat várja Öntol és szolgáltatja az összes mutatót (értékpontok, standard q értékek, demencia-indexek, Hewson-indexek, osztályozási függvények). A program az Ön hozzáfûzött véleményével együtt készre-szerkeszti a jkv-t és átadja az Internet böngészõjének nyomtatásra.
PFT
- Rosenzweig-féle képes frusztrációs teszt, felnõtt változat ára: bruttó 60 000 Ft

A szoftver megmutatja a 24 frusztrációs szituációt tartalmazó képet, a képernyo elott ülve a Vsz. beírja válaszait, melyeket a Vv. a program ON-LINE segítségnyújtása mellett (Dr. Szakács Ferenc példatára az egyes képekhez és jelölésekhez, valamint egy komplett PFT kézikönyv, mindez egy szituáció-érzékeny HELP funkcióban) lejelöl. Valamennyi mutatót kiszámolva, készen kapja a pszichológus.
PFT - Rosenzweig-féle képes frusztrációs teszt, gyermek változat ára: bruttó 60 000 Ft
MAWGYI-R
szakértõ: dr. Szegedi Márton ára: bruttó 60 000 Ft
Elkészült a "Gyermek MAWI" magyar standardja. A tesztcsomag hasznos kiegészítoje a PC-re írt szoftver, amely a számszerû mutatók mellett szöveges értelmezést is ad. Az internet böngészõre írt HTML formátumú szakirodalom is része a programcsomagnak.
IST Amthauer-féle intelligencia-struktúra teszt, "A" forma ára: bruttó 66 000 Ft
A szoftver teljesen önállóan feladja a kilenc kérdéscsoportba szedett 176 kérdést, majd ki is értékeli azt. Önnek egy vizsgálattal maximum 2 perc munkája adódik.
PIERON figyelemvizsgáló teszt ára: bruttó 66 000 Ft
Teljesen szabadon konfigurálható figyelemvizsgáló teszt. Ön elore összeállíthat 10 konfigurációt saját elképzelése szerint. Egy-egy ilyen vizsgálati metódusnál Ön szabhatja meg, hogy a vizsgálat meddig tartson, elhelyezhet benne 10 zavarást, ezek kezdési és befejezési idopontját, valamint a zavaró hangjelzések frekvenciáját is megszabhatja. Akár 10, különbözo hangmagasságú zavarás is lehet egyetlen vizsgálatban. Nemcsak csipog a szoftver, hanem az aktuális négyzet körüli 10 négyzetet villogtatja. Ön szabhatja meg továbbá a "jó négyzetek" orientációját is. Néhány napon belül visszatéro páciensét más "jó négyzetekkel" lepheti meg, így elkerülheti, hogy a Vsz. elore megtanulja a "leckét". A szoftver percenkénti bontásban értékeli a VSZ. teljesítményét, a szokásos mutatókat készen, kiszámolva HTML formátumban az Internet böngészõjével nyomtathatja.
LEARY (szakértõ: dr. Kulcsár Zsuzsanna) ára: bruttó 60 000 Ft
A teszthez megkapja Dr. Kulcsár Zsuzsának a Leary magyar adaptációját megalapozó publikációját, melybõl alapos ismereteket szerezhet a teszt történetétõl kezdve az eredmények értékeléséig. A programot a legkülönbözõbb területekre készítettük fel (párkeresés, álláskeresés), de rugalmassága alkalmassá teszi további területeken történõ felhasználásra is.

Lehetõség van a teszt "ON-LINE" elvégzésére, ekkor a vsz. a számítógép elõtt ülve válaszol a feltett kérdésekre, de a gép által generált random ûrlap segítségével a megszokott módon is folyhat a vizsgálat, melynek végeredményeként az összes számszerû és grafikus eredményt kezébe kapja a pszichológus.


kétprofilos SZONDI dr. Mérei Ferenc módszerével ára: bruttó 66 000 Ft
A szoftver végigvezeti Önt a tesztfelvétel és kiértékelés teljes folyamatán, valamint dr. Mérei Ferencnek a Pszichodiagnosztikai Vademecum-ban pubkikált eredményei felhasználásával az értelmezésben is jelentõs segítséget nyújt. A tesztfelvétel teljes folyamata egzakt módon archiválásra kerül, így a késõbbi tudományos kutatásaihoz minden mozzanatukban reprodukálható vizsgálati eredményeket használhat. Ez a törekvés valamennyi szoftverünk sajátja. Az elmentett vizsgálati eredményekbõl a szoftver hipertext fájlt (HTML) generál és beilleszti azt egy hipertext rendszerbe, amely dr. Mérei Ferenc két-profilos Szondi instrukciójából és értékelésébõl, valamint az ezekre mutató jegyzõkönyvekbõl áll.
SZOCIOMETRIA ára: bruttó 78 000 Ft
A programhoz adott, de Ön által is bõvíhetõ szövegfájlokból (névsorok, kérdéssorok, instrukciók) néhány perc alatt szerkeszthet egy új szociometriai felmérést az összes szükséges (benne a résztvevõknek névreszóló) nyomtatvánnyal együtt, akár 200 személyre. Ezek kitöltése után a rendkívül egyszerû adatbeviteli eljárást követõen a program a kölcsönösségi táblázatból elkészíti a szociomátrixot, gyakorisági táblázatot, kohéziós mutatókat számol és értelmez, egyéni rangsorokat állít. A kijelölt kérdések alapján szociogramot szerkeszt, melynek végleges formáját a pszichológus a résztvevõket szimbolizáló képernyõobjektumok tologatásával (a Windows-ban megszokott "fogd és vidd" technika alkalmazásával) alakíthatja. Tetszõleges számú alcsoport definiálható, melyekhez egyéni rajzolószín társítható, így a végeredmény egy színes, jól áttekinthetõ szociogram. Végül az összefoglaló értékelését is elkészítheti ugyanezen szoftver mellett ülve. Ami eddig sok rejtett hibára lehetõséget adó, többnapos fárasztó papírmunka volt, az most néhány perces elfoglatsággá "szelidül", így Ön szellemi energiáit az igazi "szakmai" munkára összpontosíthatja.
CSIRSZKA-féle érdeklõdési kérdõív (32 bites Windows) ára: bruttó 60 000 Ft
A szoftver végigvezeti a Vsz-t a Csirszka-féle érdeklõdési kérdõíven. A Vsz. egérkattintásokkal vagy billentyûzetrõl választ a "keresztutaknál". Válaszai mellett a szoftver azt is feljegyzi, hogy a választás mely három érdeklõdési kör ellenében történt, így az eredmény egy választási mátrix, amely nemcsak az érdeklõdési területeket súlyozza, de mindegyiket mindegyikkel össze is hasonlítja.

Dr. Vargha András programjainak új, 32 bites Windows verziói:

S-CPI (32 bites Windows) ára: bruttó 75 000 Ft
Elkészült és megrendelhetõ dr. Vargha Andrással közösen fejlesztett S-CPI szoftver Windows-os verziója, mely dr. Oláh Attila szakszövegével részletes szöveges értelmezést ad. Kérjen telefonon demó lemezt, hogy meggyõzõdhessen róla, milyen egyszerûen készíthet az Internet böngészõjével vagy a Word-del szorosan együttmûködõ szoftverrel professzionális tartalmú és kinézetû jegyzõkönyvet, mindössze néhány perc alatt.

Az új, 2000-ben született standard szerint számol.


CBCLH gyermekviselkedési kérdõív (32 bites Windows) ára: bruttó 66 000 Ft
A CBCLH program a Thomas M. Achenbach által Amerikában kifejlesztett CBCL Gyermekviselkedési Kérdõív magyar adaptációjának PC-programja. A CBCL a legáltalánosabb és pszichológiai iskolától független standardizált vizsgáló eljárása a gyermeki viselkedésnek az 5-18 éves életkori tartományban. A jelenlegi magyar adaptáció és a programba beépített magyar standard több mint tízezer 5 és 18 év közötti korú személy adatainak felhasználásával készült. Az adatok a KSH egész országra kiterjedõ reprezentatív felmérésébõl és egy átfogó fõvárosi vizsgálatból származnak. A teszt segítségével feltérképezhetõ a gyermeki személyiség és viselkedés minden tünetfaktora, s ily módon nélkülözhetetlen eszköze minden gyermekpszichológiai diagnosztikai vizsgálatnak. A program a szülõi, a tanári és az önkitöltõ változatot egyaránt tartalmazza.
További készséges felvilágosítással rendelkezésére állunk telefonon, elõzetesen egyeztetett idõpontban lakásunkon (ez a találkozás nyújtja az információk legteljesebb körét és lehetõséget, hogy mûködés közben láthassa a szoftvereket), vagy emailben.

Várja érdeklõdését egy pszichológus - matematikus szerzõpáros: Bakonyi Beáta és Bánsági Péter

Budajenõ, 2006. 01. 07.